Tokyo Marui

Tokyo Marui Shotgun Shot Shell ( White )

Sold out
  • Tokyo Marui Shotgun Shot Shell ( White )

Tokyo Marui

Tokyo Marui Shotgun Shot Shell ( White )

Sold out

Standard 30rnd Marui shot shell, pair

  • Gallery
  • Description

Standard 30rnd Marui shot shell, pair